Kraftig kutt i energiforbruket.

Fem Coop-lagre reduserte energiforbruket med 2.5 mill

kwh på ett år og sparte 1.750.000 kroner.

EvoTek AS er prosjektleder/rådgiver for prosjektet som er ett av COOP Norge sine mange Enøk prosjekter. Dette prosjektet omfatter COOP Norge sine lager på Langhus, Oslo, Hamar, Trondheim, Tromsø, Bergen og Stavanger. Pr 2009 har lagrene redusert energibruken med 2,5 GWh/år. Prosjektet er langt fra ferdig og det er mer å hente sier EvoTek sin prosjektleder Øyvind Sandstad. Mer informasjon finner du i vedlagt artikkel som er hentet fra siste iCOOP bladet. Du kan laste ned artikkelen her.