Berntsen er Driftsleder ved Kirkens Bymisjons rusbehandlingsinstitusjon Veslelien i Brumundal, og de fikk prisen for sitt mangeårige arbeid for å gjøre institusjonen energieffektiv. Selv anslår Berntsen at Veslelien sparer 7-800.000 kroner hvert år på ulike energisparingstiltak. Evotek AS bidrar med konsulenthjelp i energisparingsprosjektet. Les mer om fjordkraft enøk-pris her