Medlemmene i Grønn Byggallianse skal få mer økt kunnskap om miljøeffektiv drift av bygninger. Dette skjer gjennom et nystiftet driftsforum. EvoTek AS inngår som en del av Grønn Byggallianse sin ekspertgruppe. Deltagelse i dette arbeidet passer naturlig inn i arbeidet EvoTek gjør for å fremme “god drift” og drift sin betydning for å kunne realisere energireduksjonspotensialet i vår bygningsmasse.

Les mer på bygg.no
Eller klikk deg inn på “Drift” og lær mer.