I disse dager reiser SD-konsulent Stein Undhjem fra Evotek rundt på utvalgte Entrabygg for bistå deres driftsanvarlige med å finne ytterligere tiltak for å spare energi. Entrabygg sier at de allerede har plukket de nederste eplene på treet. “Nå skal Evotek hjelpe oss å peke ut de neste eplene, de som ikke er like synlige”, sier ansatte i Entra.*

I Enovaprosjektene ble det kartlagt ulike forbedringstiltak for å spare energi på alle Entras bygg. De mest åpenbare og lønnsomme forslagene fra kartleggingen ble deretter gjennomført. Nå har Entra kommet til neste trinn. Nå ønsker de å se på byggene med nye øyne og med ny kompetanse, for å finne tiltak som er litt mer utilgjengelige, men som vil gi god gevinst. For å finne disse potensialene må man utnytte den detaljkunnskapen de driftsansatte har om byggene og leietakerne. For å kunne bistå er Undhjem helt avhengig av tett dialog med Entras ansatte for å få deres erfaringer inn i sine vurderinger i effektiviseringsarbeidet.

God kvalitet på drift
På de fleste av Entras eiendommer har de allerede tatt ut hele energisparingspotensialet som kan oppnås ved å forbedre driften av bygget. Det innebærer at videre innsparing innebærer å optimalisere styringen av byggenes tekniske infrastruktur. Først kartlegges historiske data og rapporter, før disse sammenstilles med bruken og programmeringen av det sentrale driftskontrollanlegget (SD). Ut fra resultatet fra kartleggingen forsøker man å finne måter å forbedre byggets strukturelle eller prosjekteringsmessige utgangspunkt. Deretter beregnes hvordan man mest effektivt kan spare energi. I mange tilfeller kan det gi gode besparelser å justere, trimme eller omprogrammeres byggenes sentrale driftskontroll.

Samarbeid bærer frukter
Stein Undhjem påpeker i sin rapport etter besøket i Nasjonalbiblioteket at han er imponert over kvaliteten på hvordan Entras bygg driftes. Driftskvaliteten på byggene gjør at det er  langt vanskeligere enn normalt for Evotek å finne kostnadseffektive innsparingstiltak. Energispringsprosjektene han foreslår i Entras bygg er derfor ikke forbedringer av måten de driftes, men strukturelle forbedringer av de tekniske anleggene. Forslagene fra Evotek tyder på at samarbeidet mellom driftspersonellet og energiguruen bærer frukter, noe som er gode nyheter for Entra og for miljøet.

Ytterligere innsparing mulig
På Nasjonalbiblioteket har to av Entras ansatte i en årrekke gjort ulike justeringer for å spare energi som har gitt imponerende resultater. Til tross for duoens bevisste holdning til temaet har besøket av Undhjem avdekket potensialet til ytterligere kutt i forbruket. Gjennom en investering på 2,5 millioner kroner kan de to ansatte oppnå ytterligere innsparing på til sammen 1 gigawatt energi, eller 800 000.- per år.

Informasjon til kundene

Neste steg i prosessen er at Entrabygg sin markedsavdelingen tar med seg forslagene til sparetiltak til leietakerne i det aktuelle bygget. Dette for å bevisstgjøre kundene om Entras målsetting om energisparing er mer enn tomme ord. Forutsatt at prosjektene bifalles av kundene vil de settes i kraft så fort det er praktisk gjennomførbart.

* Artikkel først publisert i på Entrabygg sine internsider.