Vår mann Peder Økseter hjelper eindomsutviklerene i Aspelin Ramm til å redusere energibruken i byggene deres. Peder utgjør en tredel av energipatruljen som har saumfart store deler av eindomsmassen på jakt etter sparingstiltak. Ved årskiftet hadde de funnet hele 69 tiltak, hvorav 28 av de har en nedbetalingstid på 5 år eller mindre.  De er enda ikke ferdige med jakten, og regner med å finne enda flere tiltak som kan gjøres i byggene. Blant annet går de nå i gang med å få leietakerne med på energisparingene. Les mer om Aspelin Ramm sine energitiltak her.