Vi gratulerer Sparebank 1 SMN med sitt nye energieffektive hovedkontor. Det er en fornøyelse å jobbe for kunder som har fokus på energibruk og våger å prøve nye løsninger. Vår medarbeider Rasmus Z. Høseggen har vært sentral i utformingen av dette bygget som setter en ny standard mhp målt energibruk i driftssituasjonen. Her kan en faktisk dokumentere den lave energibruken i drift og ikke bare vise til teoretiske beregninger.
(Kjell Petter Småge, ansvarlig redaktør)

Les hele artikkelen under fra regjeringen.no. Original tekst finner du her


”Grønt” bankbygg vant pris – gartneri fikk hedrende omtale

SpareBank 1 SMN er tildelt Trondheim kommunes energisparepris for 2011. Banken rev to bygg fra 1970-tallet og satte opp et nytt. Miljøvennlig? Ja, energiforbruket er redusert til en syvdel.

Du leste rett: Det nye bankbygget sentralt i Trondheim rommer flere mennesker enn gammelbygget. Likevel tar det syv år å bruke like mye energi her som det gjorde på ett år i den bygningen som ble revet.

Sparebanken sparer penger på å tenke grønt

I de knapt 40 år gamle bygningene lå forbruket på 585 kWh per kvadratmeter i året. I det nye bygget er målet 85. Så langt ligger man helt nede i 79 kWh per kvadratmeter.

-Du trenger ikke trylle for å spare energi. Det krever først og fremst vilje, sa arkitekt Per Arne Hamre da varaordfører Knut Fagerbakke i Trondheim overrakte prisen.
Dette var femte gang Trondheim kommune deler ut energiprisen. Den er ment som en motivasjonsfaktor i en by som setter inn en rekke virkemidler for å redusere utslippene av klimagasser.

Konserndirektør Tina Steinsvik Sund i SpareBank 1 SMN er glad for utmerkelsen: -Vi satte oss ambisiøse mål da vi valgte å bygge nytt. Energisparing og hensynet til miljøet var ett av disse målene. Vi har nådd målet vårt, sier Steinsvik Sund.

Bygget ligger i Søndre gate i Trondheim. Det huser 500 bankansatte og 200 ansatte i utleide kontorlokaler. I tillegg kommer butikker på gateplan. Nesten ingen har parkeringsplass for bil.

Miljøvennlig: Vinnerbygget huser 700 kontoransatte – og har et energiforbruk på en syvdel av gammelbygget til SpareBank 1 SMN (Foto: Jan Christian Sørlie)

Rekordlavt energiforbruk – godt inneklima
Bygget kombinerer rekordlavt energiforbruk med et inneklima av høyeste kvalitet. En miks av mange tiltak gjør dette mulig.

Her er noen av dem:

Godt isolerte yttervegger
Superisolerte vinduer
Smart innslipp av dagslys reduserer behovet for kunstig belysning
Effektiv solavskjerming reduserer kjølebehovet
Nyskapende undergulvs-ventilasjon
Høyeffektive varmegjenvinnere
Avansert styringssystem basert på om det er folk til stede, og på CO2-nivå og dagslys-nivå.


Hele vinnerteamet: Fra venstre Hans Sivertsen, YIT, Rasmus Høseggen, NTNU, Christer Jacobsen, Teknobygg, arkitekt Per Arne Hamre i Agraff AS, konserndirektør Tina Steinsvik Sund i SpareBank 1 SMN. Til høyre varaordfører Knut Fagerbakke i Trondheim kommune (Foto: Carl-Erik Eriksson).

Hedrende omtale
Drivstua gartneri AS i Trondheim fikk hedrende omtale. Bedriften leverer kortreiste og energivennlige blomster og planter. Energiforbruket er mer enn halvert siden 2007. Da startet gartneriet et prosjekt både for å redusere utgiftene og å verne om miljøet.
Stikkord er varmestyring, klimastyring og varmepumpe i stedet for oljekjeler.