Den 9.10.2012 signerte Evotek AS i samarbeid med ETA energi AS og Asplan Viak AS en ny avtale med Forsvarsbygg.
Avtalen innebærer at samarbeidsgruppen skal bistå FB i arbeidet med energiledelse og å nå nytt mål om en årlig energireduksjon på 93 000 000 kWh og en konvertering til fornybar energi på 57 000 000 kWh/år.
Samarbeidsgruppen fikk tildelt kontrakten blant annet på grunn av høy kompetanse for de berørte arbeidsområdene.
Kontrakten har en varighet frem til 2016/17.

Kontaktpersoner hos Evotek er:
Peder Økseter
Kjell Petter Småge