Under Kjøpesenterkonferansen, som ble arranger den 1. november, ble Storbyen kjøpesenter i Sarpsborg tildelt prisen ”Årets Driftsteam 2012”.

Konferansen ble avholdt på Quality Hotel Expo på Fornebu utenfor Oslo. I alt tre kjøpesentre var nominert til prisen ”Årets Driftsteam 2012”. I tillegg til Storbyen var Amfi Alta og Trondheim Torg nominert til prisen, melder Nordic Council of Shopping Centers i en melding.
– Teamet representerer en meget velfungerende driftsorganisasjon med høy kompetanse innenfor teknisk byggforvaltning og drift. Dette har bi- dratt til at driften av bygningsmassen, utearealer og tekniske anlegg holder en høy kvalitet, sett i forhold til et konkurransedyktig nivå på felleskost- nadene, sier juryen i sin begrunnelse.
Juryen fremhever også at temaet er et foregangseksempel innenfor egen kjede og benyttes som ressurspersoner innen en rekke fagområder.
Årets jury har bestått av: Roger Kongerud – OBOS Forretningsbygg AS; Mattias Livf – vinner av Årets Driftsteam 2011; Espen Brodahl – Se- curitas AS; Øyvind Saetre – MK Il- lumination AS og Kjell Petter Småge – EvoTek AS.

Utmerkelsen ”Årets Driftsteam”
gis hvert år av Nordic Council of Shopping Centers avd. Norge og EvoTek AS sammen med leverandører i kjøpesenterbransjen.
Prisen fokuserer på det positive bidraget et godt driftsteam gjør for verdiskapning, nytenkning og trivsel i et kjøpesenter, samt til å redusere belastningen for det ytre miljøet.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten
nr 36 /2012. Mer informasjon om EnergiRapporten finner du her!