åretsdtDriftsteamet, fra venstre vaktmester Sølve Lislelid, vaktmester Stian Strand og driftssjef Håvard Kristensen.

EvoTek AS gratulerer Gulskogen Senter med utmerkelesene “årets driftsteam” og “årets kjøpesenter”! Prisene ble delt ut 17.oktober under “Kjøpesenterkonferansen 2013” som ble arrangert 16. oktober – 18. oktober i Trondheim.

Juryens begrunnelse for årets driftsteam:

« Årets Driftsteam 2013 representerer en meget velfungerende driftsorganisasjon med høy kompetanse innenfor teknisk byggforvaltning og drift. Dette har bidratt til at driften av bygningsmassen, utearealer og tekniske anlegg holder en høy kvalitet, sett i forhold til et konkurransedyktig nivå på felleskostnadene.

Vinneren er et foregangseksempel innenfor egen kjede og bransjen for øvrig. Teamet benyttes som ressurspersoner innen en rekke fagområder og deler sin kunnskap internt og eksternt.

Årets Driftsteam har god kontroll på driftens miljøbelastning. Er i dag en miljøfyrtårnsbedrift og arbeider med ISO 14001 sertifisering av driftsorganisasjonen.

De ansatte har god forståelse for senterets verdidrivere og arbeider kontinuerlig for å tilfredsstille kundene, leietagerne og gårdeier sine forventninger.

Årets Driftsteam viser gode evner til nytenking og innovasjon som forbedrer hverdagen gjennom effektivisering av driften. Teamet engasjerer seg også godt i lokalmiljøet og spiller på lag med skoler, høgskoler og andre instanser»

Les hele pressemeldingen her