Energityven

 

 

 

 

 

 

EvoTek deltar aktivt i Grønn Byggallianses kampanje “Fang Energityven”! Dette er en årlig kampanje som går ut på å befare bygg utenom vanlig driftstid for å identifisere forskjellige “energityver”.

1. oktober 2013  gjennomførte Nils Ivar Nilsen og Mathias Svoren en utvendig befaring av forskjellige kontor- og næringsbygg for å finne energityv nummer 1, toppen av isfjellet og det som er enklest å gjøre noe med: belysning! Dette er bare en smakebit på hva som kan oppdages under en befaring, men tenk hvor mye spennende som kan foregå bak fasaden! Ventilasjonsanlegg som går, unødig drift av sirkulasjonspumper, gatevarme som står på og kjølemaskiner i full drift er bare noen eksempler.

Ansvarlige byggherrer tar også ansvar for å redusere leietakeres energibehov, uavhengig av grønne leieavtaler. Byggets fotavtrykk bestemmes av den totale energibruken til et bygg. Nedenfor presenterer vi et knippe bilder som vi tok denne kvelden. Vi begynte klokken 21:15, og tar forbehold om at det selvfølgelig kan ha vært noen på jobb i de forskjellige bygningene.

Forutsetninger for regnestykkene er:
Antall dager i et år: 365 dager
Antall arbeidsdager i et år: 220 dager
Belysning per m2: 14 W/m2 (For å oppnå passivhusstandard eller lavenergi, må nye bygg ha et gjennomsnittlig effektbehov på 4 W/m2 i driftstiden. Alle nye kontorbygg bør klare å lyssette de oppvarmede arealene med under 6 Watt per kvadratmeter.)

Scenariene vi presenterer er helt reelle situasjoner. Det finnes bedre bygg med lavere W/m2 og det finnes langt dårligere bygg. Det som er interessant er jo hva som angår “ditt” bygg, og hvordan situasjonen eventuelt kan forbedres. Hvis du deltar på “Fang Energityven 2013”, så vil det gi deg en god pekepinn på potensialet i ditt bygg. Dette angår nye, så vel som gamle bygg.

Eksempel:

Dersom 50% av et kontorbygg på 10 000 m2 har lyset på 10 timer hver natt, hvor mye vil det utgjøre over et år?

Formel1

 

 

Yara, Solli Plass

Yara3
Yara4

Yaras hovedkontor ved Solli plass lyste som et juletre kl 21:45. I løpet av de få minuttene vi var der slo det inn en tidsstyring på alt av belysning! Bildet til venstre viser hvilke lys som stod på før tidsstyringen slo inn, og bildet til høyre viser de lysene som ble slått på igjen manuelt. Bildene viser enkelt hvor mye lys som stod på unødig. Hvis tidsuret hadde slått til to timer tidligere, hva kunne de ha spart da? Vi anslår arealet per etasje til å være 950 m2.

Formel2

Økern Senter

Økern2
Økern Senter var stort sett mørkt, men Posten hadde fullt lys i sine lokaler. I kontorblokken ser det ut som om hver etasje er dekket av kun én lyskurs. Det kan være lurt å splitte opp i mindre kurser for å regulere belyste areal når det er få personer til stede. Vi registrerte at eiendomsmegleren på hjørnet hadde belyst alle prospektene sine med halogen-spotter, noe som går igjen mange steder! Dersom spottene står på 24/7, vil det være lønnsomt å bytte lyskilder.

Formel3

LED–spotter på 3 W vil gi mer lys enn 20 W halogen, og koster i dag ca. 150,- per lyspære. I tillegg har LED-spottene 20x lengre levetid enn halogen-spottene. Å bytte til LED vil gi en besparelse på 2918,- per år om en benytter 70 øre per kWh. Dette betyr at en har tjent inn investeringen i løpet av cirka 1,5 år. I virkeligheten vil investeringen være nedbetalt raskere, da regnestykket ikke inkluderer kostnaden på å bytte halogen-spotter etter hvert som de slukker.

Fornebu

Fornebu 1

Klokken har blitt 22:45 og turen går til Fornebu. Her finner vi blant annet dette bygget, med fire av fem etasjer nesten fullt belyst. Bygget er relativt nytt, men lysstyringen fungerer kanskje ikke optimalt enda. Dette vil man ikke få kontroll på før man eventuelt oppdager det tilfeldig. De ansatte tror kanskje at det skal være slik, eller at “noen” uansett slår av lyset.

Vi ønsker å inspirere og oppfordre alle til å gjennomføre «Fang Energityven 2013»! Da får man enkelt en oppdatert status på sitt bygg. Fungerer lysstyringen? Fungerer tidsurene til ventilasjonsanleggene? Dette er vanskelig å vite hvis man ikke er der på et tidspunkt det ikke skal stå på. Vi har vist dere den enkleste energityven, og som dere ser så er den ganske aktiv!

Nå er det opp til dere!

Meld på ditt bygg her: Meld på!

Flere bilder fra Oslo-området: