årets grønn dt Driftsteamet, fra venstre driftsleder Tore Lingjærde og vaktmester Per Erling Mikkelsen. Foto: Aspelin Ramm

EvoTek gratulerer Aspelin Ramm Drift i Alf Bjerckes vei 22-26 med kåringen “årets grønne driftsteam”! Leietakerne er storfornøyd med et driftsteam med fokus på grønn drift og lave felleskostnader som følge av alle gjennomførte tiltak.

Prisen “Årets grønne driftsteam” fokuserer på det positive bidraget et godt driftsteam gjør for verdiskapning, nytenkning og miljøriktig drift av bygningsmasser og kåres hvert år av Grønn Byggalianse.

Aspelin Ramm tok over eiendommen i januar 2010
– Det var en gammel eiendom med et greit potensial for ENØK-tiltak. Noen av tiltakene som er gjort er å øke gjenvinningsgraden på over 85 prosent og bytting av lyskilder i høytlageret. Nylig ble også alle utelysene byttet ut til LED-belysning, dette sparer mye energi, sier Tore Lingjærde, som er driftsleder i Alf Bjerckes vei 22-26.

Juryen slår fast at driftsteamet i Alf Bjerckes vei 22-26 har utmerket seg på flere punkter, og teamet har blant annet gjennomført større tiltak som er delfinansiert gjennomg grønne leieavtaler. Drifsteamet skilter med høy kompetanse innenfor teknisk byggforvaltning og drift, god kontroll på inneklima i byggene og bevissthet for hvordan tekniske anlegg driftes og evne til nytenkning.

Kilde http://www.byggalliansen.no/nyheter_d.html