Gulskogen_Senter_fasade_20Foto: Gulskogen Senter

Gulskogen Kjøpesenter i Drammen har redusert energiforbruket med 600 000 kWh i forhold til året før. Dette har de fått til ved å arbeide kontinuerlig med energiledelse. EvoTek AS har bistått Steen & Strøm med deres energi- og miljøfokuse helt siden 2005!

Steen & Strøm Norge bruker Energinet som sitt EOS-system. Gjennom programmet kan de kontinuerlig følge med på energibruken til senteret og fange opp avvik fra normal drift på en effektiv måte.

Les mer om hva de har gjort for å nå sine mål her

Kilde: Cebyc AS