Et selskap i vekst i et marked i utvikling

EvoTek tilbyr rådgivingstjenester innenfor energirådgivning, byggherretjenester og tverrfaglig teknisk rådgivning . Vi ønsker å hjelpe våre kunder med å skape miljøvennlig drift og ha en tydelig dokumentert miljøprofil. Innføring av energiledelse er et av våre hovedområder. Som rådgiver kan vi bidra til samspill og kommunikasjon på et høyt nivå i byggeprosjekter, slik at teknikk kan bli et verktøy for å opprettholde godt innemiljø, riktig ressursbruk og minimal belastning på det ytre miljø.
Våre målgrupper er privat og offentlig sektor, borettslag og sameier.

EvoTek har høyt kvalifiserte medarbeidere med bred kompetanse og lang erfaring innen våre fagfelt.

“Med fokus på miljøet”

Hvem er EvoTek?

EvoTek AS ble etablert i 2004 med mål om å ha noen av Norges beste rådgivere innenfor effektiv energibruk i bygg. I dag har vi 14 høyt kvalifiserte medarabeidere med bred kompetanse og lang erfaring.
Vår visjon er like ambisiøs som den er enkel;

“Vi skal være Norges beste rådgivere innenfor effektiv  energibruk i bygg»

Våre kjerneverdier;

Energieffektiv

Verdiskapende

Oppriktig

Troverdig

Entusiastisk 

Kompetent

 

Vår visjon og våre kjerneverdier er retningsgivende for EvoTeks firmaprofil, og danner grunnlaget for hvordan vi tar vare på våre kunder.  Mens vår visjon sier hva vi sikter mot, sier våre kjerneverdier hvordan vi skal klare det.

Engasjerte, motiverte og dyktige medarbeidere møter du uansett – enten ansikt til ansikt, på nett eller i telefonen.

Aberdeen Property Inverstors

Asker kommune

Aspelin Ramm Eiendom AS

Avantor AS

COOP Norge

Drammen Eiendom KF

Entra

Forsvarsbygg

Helse Sør-Øst RHF

Hotel Continental

Norges Bank

Norlandia Management AS

NSB Eiendom

OBOS Forretningsbygg

Oslo Spektrum Arena ANS

Røyken Eiendom AS

Sektor Eiendomsutvikling AS

Statsbygg

Steen & Strøm Norge AS / Steen & Strøm ASA

Storebrand Eiendom AS

Våre fagfelt

Innføring av Energiledelse er ett av EvoTeks hovedområder, og en del av vår rådgiving som hjelper våre kunder til å ta samfunnsansvar. Vår rolle som coach, motivator og rådgiver for kundene har medført at vi i dag kan si at alle våre prosjekter har nådd sitt energimål. De fleste prosjekter har en måloppnåelse på 120-200%!

 • Etter endt prosess har våre kunder:
 • En motivert driftsorganisasjon med gode kunnskaper på energioptimal drift. Våre erfaringer er at de første 10% i redusert energibruk oppnås uten store investeringer.
 • Redusert energibruk og god kontroll på energiflyten i sin eiendomsmasse
 • Evnen til å optimalisere investeringer for en redusert miljøbelastning og derigjennom vise samfunnsansvar – En grønnere bedrift.
 • Fokus på en fremtidsrettet og effektiv ressursbruk

Vi rapporterer årlig inn ca 8-10% av grunnlaget for energistatistikken til Enova SF.
EvoTek AS er godkjent Enøk-rådgiver av Enøk-fondet i Oslo Kommune.
Når du skal få kontroll på energibruken i din bygningsmasse vil et energioppfølgingssystem (EOS) være et viktig hjelpemiddel. EvoTek er forhandler av energioppfølgingssystemet “Energinet.no”

EvoTek påtar seg rollen som byggherreombud for flere av våre oppdragsgivere. Som byggherreombud  tar vi rollen som beslutningsstøtte og byggherres representant ved innkjøp og oppfølging av tekniske løsninger og tjenester. Vi kan også levere en rekke enkelttjenester også i prosjekter der vi ikke innehar en større rolle i prosjektet. Dette kan være:

 • Prosjekt- og byggeledelse
 • HMS-planer og utøve rollen som byggherrens representant eller koordinator
 • Utarbeidelse av kontrakter med entreprenører.
 • Beskrivelser for prisinnhentinger
 • Byggeregnskap og økonomisk oppfølging
 • Tredjepartskontroll

Økende teknisk kompleksitet i nye bygg og tilhørende samhandling mellom ulike tekniske fag, øker behovet for tverrfaglig rådgiving. EvoTek sørger for samspill og kommunikasjon på et høyt nivå i byggeprosjektene, slik at teknikk kan bli et verktøy for å opprettholde godt innemiljø, riktig ressursbruk og minimal belastning på det ytre miljø.

 


miljofyrtarnlogo2008kjsenter_svartngbc