Kjell Petter Småge
Kjell Petter SmågeDaglig leder/Energikultivator.
Spesialfelt: Energiledelse og energibruk i kjøpesentere. Coaching av driftspersonell for optimalisering av drift.

 

416 45 005
kps@evotek.no
vCard

Espen Schaug
Espen SchaugSeniorrådgiver
Spesialfelt: Sd-anlegg, ITB-koordinator, teknisk prosjekterings-, prosjekt- og byggeledelse.

 

907 77 194
es@evotek.no
vCard

Stein Undhjem
Stein UndhjemSeniorrådgiver
Spesialfelt: Tverrfaglig teknisk rådgivning med hovedvekt på sd-anlegg, kulde, systemdesign og styringsstrategi.

 

900 56 090
su@evotek.no
vCard

Rasmus Z. Høseggen
Rasmus Z. HøseggenSeniorrådgiver, Ph.D.
Spesialfelt: Teknisk byggherreombud, inneklima. Energi- og klimatekniske simuleringer.

905 60 061
rzh@evotek.no
vCard

Øyvind Sandstad
Øyvind SandstadSeniorrådgiver
Spesialfelt: Byggautomasjon, sd-anlegg, energiledelse, samt teknisk byggherreombud.

957 45 168
os@evotek.no
vCard

Martha Cecilie Nilssen Nerberg
Martha Cecilie Nilssen NerbergSeniorrådgiver
Spesialfelt:  VVS-teknikk, BRREAM, energi- og klimatekniske simuleringer.

97 65 07 81
mcn@evotek.no
vCard

Lucy Kongevold Fjermeros
Lucy Kongevold FjermerosEnergirådgiver
Spesialfelt: Energiledelse og optimalisering av energibruk i bygg.
970 66 973
lkf@evotek.no

Kjell Hanto
Kjell HantoSeniorrådgiver
Spesialfelt:Energieffektivisering, termiske systemer og automasjon i bygg.

957 04 020
kh@evotek.no

Kristin Bøgeberg Jonsson
Kristin Bøgeberg JonssonEnergirådgiver
  Spesialfelt:Energieffektivisering og automasjon.

909 50 648
kbj@evotek.no
vCard

Magnus Østbye
Magnus ØstbyeEnergirådgiver
 Spesialfelt:Energirådgivning, energiledelse og Energinet.

975 12 556
mo@evotek.no
vCard

André Landsnes Keül
André Landsnes KeülEnergirådgiver
 Spesialfelt:BREEAM, inneklima og prosjektledelse.

476 68 571
alk@evotek.no
vCard

Marianne Algrøy
Marianne AlgrøyEnergirådgiver
Spesialfelt:Energianalyser og energirådgivning

959 75 822
ma@evotek.no

Sven Opalic
Sven OpalicSeniorrådgiver
Spesialfelt: Optimalisering av tekniske anlegg og BREEAM.
995 90 786
so@evotek.no
vCard
Stian Kristiansen
Stian KristiansenSeniorrådgiver
Spesialfelt: Automasjon i bygg og reguleringstekniske analyser.
928 45 411
sk@evotek.no
vCard
Lennart Roald
Lennart RoaldSeniorrådgiver
Spesialfelt: Energieffektivisering, prosjektledelse og reguleringstekniske analyser.
951 69 230
lar@evotek.no  
Anders Vogt
Anders VogtSeniorrådgiver
Spesialfelt: VVS-tekniske anlegg, inneklima, prosjektledelse.
454 04 833
av@evotek.no